Õpileping

Viide ülesandele

Teema

Üks hetk avastasin, et ma tean asju, mida ma sooviksin edasi anda. Õpetada kellelegi teisele kes sama valdkonna vastu huvi tunneb. Küll aga leidsin end mõtisklemas, aga kuidas seda teha. Sellest hetkest tundisin, et tahan õppida õpetama. Loomulikult tahan ma seda teha läbi digitaalsete vahendite ja õpikeskkondade.

Eesmärgid 

Olles ammutanud teadmisi ja praktilisi oskusi tarkvaraarenduse valdkonnas juhtub ju ikka, et satud vestlema pealetuleva põlvkonnaga. Eriti põnev lugu on rääkida uutel kolleegidel kes on hoopiski oma eriala vahetanud – läbi valiIT projekti leidnud oma kutsumuse. Nii ma siis jällegi mõtlesin, et miks inimesed õpivad pikki aastaid eriala ning lõpuks leiavad sobima hoopiski infotehnoloogia valdkonna? Tuleb välja, et selleks on hirm infotehnoloogia, informaatika, “arvutivärginduse” või kuidas iganes me seda nimetame ees. Enne ülikooli astumist on eelteadmised puudulikud või siis vastupidi vastumeelselt ja keeruliselt õpetatud. Niisiis, arvasin, et ei ole võimalik, et sellist sissejuhatust tarkvaraarenduse maailma ei saa teha ilma õpilasi hirmutamata ning teha seda nii, et ka keskmisel õpilasel oleks põnev. Tundsin, et pean vähemalt proovima, kasvõi looma lihtsustatud näidetega õppematerjale.

Strateegiad

Oma eesmärgi soovin saavutada läbi uurimuste. Selleks, et õppematerjalid oleks arusaadavad vaid mitte minule endale, kavatsen ma uurida lähemalt eelnevat teadlaste tööd, kuidas jõuda õppijani, milliseid võimalusi ja keskondi selleks kasutada. Samuti on mitte tähtsam oma materjalide esitlemise viis. Ma olen kindel, et juba teatakse, kuidas on kõige õigem seda teha, mina veel ei tea, aga saan teada. Ning lõpuks tagasiside, selle analüüs ja vigadest – puudustest õppimine ja ning materjalide täiendamine.

Vahendid/ressursid

Vahenditest ja ressurssidest loodan abi leida eelkõige kursusel saadud vihjetest ning mitte ainult uurida eri metoodikaid, vaid ka kasutada neid. Teiseks oluliseks ressursiks pean ma oma kursusekaaslasi, kellest väga suur osa on juba töötavad õpetajad ning teadmistepagas on väärtuslik. Kui eelnevad ressursid on õigesti kasutatud, siis ehk lukustub lahti ka see kolmas – õige magus ressurss ise: õppija tagasiside.

Hindamine

Minu soov oli anda, edasi oma teadmisi, kuid seda peab tegema õigesti. Seetõttu hindan oma saavutusi läbi reaalse tagasiside, milleks ei ole pelgalt täidetav küsimustik kusagil võrgus. Tagasisideks on õpilase reaalne oskus luua tarkvara ning seda teha nii, et see ei oleks vastumeelne, ning iga etapp pakuks põnevust. Et iga etapi lõpus oleks soov jätkata ning liikuda edasi järjest keerukamate väljakutsete juurde.

Viide ülesandele: https://opikeskkonnad.ee/2022/09/10/opikeskkonna-ulesseadmine-ja-opilepingu-koostamine/